Tone of voice

De tone of voice moet vooral bij mtech+ passen. De klanten die we ermee aantrekken doen immers beroep op ons. Met de tone of voice laten we vanaf het begin zien wat een klant van ons kan verwachten. Als we op de website hetzelfde klinken als in de mail of tijdens een afspraak, dan scheppen we vertrouwen bij klanten.

Eenvoudig

WEL

Hoe kunnen we studenten en werkzoekenden prikkelen voor onze sector? En hoe stemmen we de competentievorming beter af op de noden van onze sector? Dat zijn de uitdagingen waar wij, samen met experten uit het onderwijs en werkzoekendenopleidingen aan sleutelen.

NIET

Als loopbaanfonds werken we tevens samen met actoren binnen het onderwijsveld en binnen het veld van de werkzoekendenopleidingen met het oog op een degelijke, op de behoeften van de sector afgestemde competentievorming, studie- en beroepsoriëntering van enerzijds leerlingen en studenten uit het onderwijs (toekomstige werkzoekenden) en anderzijds werkzoekenden.

Vertrouwd

WEL

Werkzekerheid en een kwaliteitsvolle loopbaan? Dat is voor iedereen belangrijk. Daarom ondersteunen we je zo veel mogelijk met beroepenfiches, loopbaanbegeleiding en alles wat je wil weten over jobs en stages. 

NIET

Je kan bij mtech+ steeds terecht wanneer je, indien je dat wenst, hulp of ondersteuning nodig hebt omtrent je loopbaan of zekerheid over je werk. Want we begrijpen dat dat belangrijk is, daarom kan je hier beroepenfiches vinden of loopbaanbegeleiding krijgen. 

Vlot

WEL

Waar kunnen we jou vandaag mee helpen?

NIET

Ontdek op onze website hoe we jou van dienst kunnen zijn.

Inspirerend

WEL

Beeld je eens in wat A.I. en Machine Learning kunnen betekenen voor onze sector.

NIET

Artificiële Intelligentie en Machine Learning zijn écht een inspiratie voor onze sector.

Positief

WEL

Misschien komt jouw project wel in aanmerking voor een subsidie? Er zijn verschillende soorten, maar onze subsidiewijzer brengt je alvast meer duidelijkheid.

NIET

Sommige opleidingen en projecten komen in aanmerking voor een subsidie. Ontdek in onze subsidiewijzer of je daar recht op hebt.

Schrijfwijze mtech+

Wel

  • Schrijf mtech+ steeds zonder hoofdletters en met een plus-teken.
  • Plaats het woord ‘mtech+’ in hetzelfde lettertype en stijl als de aangrenzende woorden.

Niet

  • Gebruik mtech+ nooit in het veelvoud, als een werkwoord of afkorting.
  • Vervang het woord ‘mtech+’ nooit door het logo in een doorlopende tekst of zin.